Задати питання
Замовити
розрахунок тарифів
Вакансії
Корисна
інформація
Новини 
НБУ відновлює застосування заходів впливу до страховиків за порушення нормативів та ризиковості операцій

Національний банк України актуалізує підходи до регуляторних вимог на ринку страхових та небанківських фінансових послуг.

Для забезпечення фінансової стійкості ринку, його прозорості, а також надання якісних послуг споживачам Національний банк постійно адаптує регуляторні вимоги, щоб вони відповідали потребам часу та умовам діяльності. Так, на початку повномасштабного вторгнення рф ці підходи були спрощені. Це дало змогу ринку вистояти і налагодити роботу в умовах воєнного часу. За результатами аналізу звітності та інформації, отриманої регулятором від учасників ринку і громадян, є позитивні зміни в налагодженні безперервної діяльності переважною більшістю учасників ринку небанківських фінансових послуг.

Водночас спрощення регуляторних підходів, які планувалося запровадити на досить обмежений час, сформувало тривожні тенденції на ринку. Зокрема, за результатами аналізу звітності учасників ринку небанківських фінансових послуг є ознаки порушення деякими компаніями критичних фінансових нормативів та здійснення ризикової діяльності. Збереження цієї тенденції може негативно позначитися на стійкості ринку. Крім того, аналіз звернень громадян свідчить про ознаки порушень прав споживачів з боку окремих надавачів фінансових послуг, які зловживають можливістю працювати у спрощеному регуляторному середовищі.

Зважаючи на зазначені фактори та продовження дії воєнного стану, для забезпечення стійкості та прозорості ринку, а також захисту прав споживачів регулятор актуалізує наглядові підходи.

По-перше, відновлюється застосування заходів впливу до небанківських фінансових установ. Зокрема, до страховиків та фінансових компаній-гарантів застосовуватимуться заходи впливу за порушення найкритичніших фінансових нормативів, а для кредитних спілок – за порушення порядку розрахунку кредитного ризику за дні прострочення та вимог щодо обмеження залучення вкладів на депозити.

По-друге, доповнюється перелік ознак, які можуть свідчити про здійснення установою ризикової діяльності з подальшим відкликанням ліцензії. Так, підставою для відкликання ліцензії може стати укладання фінансовою установою нових договорів про надання фінансових послуг із клієнтами за наявності порушення зобов’язань перед клієнтами за діючими договорами (для страхових компаній – додатково за порушення нормативу ризиковості операцій). Ще однією підставою для відкликання ліцензії може стати внесення змін до діючих договорів із надання фінансових послуг, наслідком яких є збільшення зобов’язань перед клієнтами, за наявності порушення зобов’язань перед клієнтами за діючими договорами.

По-третє, скорочуються строки реагування на порушення, які здійснюються небанківськими фінансовими установами. Зокрема, термін надання об'єктом нагляду до Національного банку письмового пояснення чи заперечення на акт про правопорушення скорочується з семи до трьох днів. Термін для надсилання представникам об'єкту нагляду запрошення на засідання Правління Національного банку чи комітету Національного банку, який розглядає питання щодо застосування заходів впливу (за результатами безвиїзного нагляду та інспекційних перевірок) – із п'яти до двох робочих днів до дати проведення такого засідання. Строк подання небанківською фінансовою установою документів, що підтверджують усунення порушення, буде також скорочено з п'яти до двох робочих днів.

По-четверте, відновлюється проведення інспекційних перевірок, а процес їх проведення – актуалізується. Зокрема, перевірки проводитимуться за результатами аналізу звернень фізичних осіб про порушення, що спричинили шкоду їх правам та законним інтересам, а також ненадання учасником ринку небанківських послуг звітності до Національного банку, надання недостовірної інформації та виявлення в документах інформації щодо недотримання вимог законодавства, встановлення фактів погіршення фінансового стану учасника ринку небанківських послуг тощо.

По-п’яте, удосконалюються підходи до здійснення ліцензування небанківських фінансових установ. Так, Національний банк застосовуватиме нові інструменти для перевірки структур власності небанківських фінансових установ на предмет прозорості. Крім того, небанківські фінансові установи повинні подати документи щодо відповідності фінансового та майнового стану власника істотної участі в небанківській фінансовій установі встановленим Національним банком вимогам та привести свою діяльність у відповідність до оновлених ліцензійних вимог у чітко визначені строки.

Як повідомляв Форіншурер, Кабінет Міністрів України припинив дію постанов "Про затвердження тимчасового положення про товариство взаємного страхування", "Про затвердження типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів" та "Про затвердження напрямів інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів". Рішення ухвалене у зв'язку з ухваленням нового закону "Про страхування".  | Форіншурер

Київ
(044)221-01-79, (044)221-01-78
01054, м. Київ, вул.Ярославів Вал, буд.9, приміщ. 6А
Приватним клієнтам | Корпоративним кліентам | Новини | Партнерство | Контакти